За да получите достъп до Бизнес портала на Теленор е необходимо да се свържете с Вашият обслужващ консултат. Той ще Ви помоли да попълните заявление, в което да посочите предпочитано потребителско име и един от Вашите телефонни номера (Основен телефонен номер), на който да изпратим Вашата първоначална парола. Желателно е Основният телефонен номер да бъде използван от служител на Вашата фирма, който отговаря за администрацията на Вашите онлайн услуги.

Ако Вашата фирма не се обслужва от обслужващ консултат, моля посетете магазин от търговската мрежа на Теленор