Регистрацията в Бизнес портала ще се осъществява само с Вашия фирмен мобилен номер и избрана от Вас парола. За да получите достъп до функционалностите на Бизнес портала, номерът, който въведете, трябва да бъде посочен като Основен номер или номер на Администратор в документ, подписан от Законния представител на Вашата фирма.

Можете да се свържете с Вашия търговски представител или да посетите магазин от търговската мрежа на Теленор, за да разберете дали номерът Ви покрива изискванията, необходими за достъп до Бизнес портала.